חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתיאוריה
  Introduction to Theory  
0626-1250-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  א'1000-1200223 גילמןשיעור ד"ר עברון ניר
סמ'  א'1000-1200223 גילמןשיעור
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

Course description

Introduction to Literary Theory and Criticism                                                             מבוא לתיאוריה

Basic Theory Course                                                                                                   קורס תיאוריה

Dr. Nir Evron                                  nirev2@gmail.com                                                 ד"ר ניר עברון

 

The purpose of this introductory course is to familiarize students with the central figures, major ideas and dominant intellectual movements that had shaped the study of literature. The history of the field will be presented as a series of intellectual conflicts in which competing sets of ideas about the nature of literature, language, meaning, selfhood and truth clash and inform one another. We shall read texts by Plato and Aristotle, Wordsworth and Coleridge, Matthew Arnold and Oscar Wilde, Marx, Freud, Derrida, Foucault and other 20th-century theorists.

Requirements: reading, attendance, midterm exam, final exam.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | אנגלית
0626-1250-01 מבוא לתיאוריה
Introduction to Theory
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר עברון ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת