חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ויקטור הוגו 1: סופר, הוגה דעות וסמל לאומי
  Victor Hugo 1: Writer, Philosopher, National Icon  
0625-6250-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800001 ביה"ס לשפותשיעור מר הלפרין עמנואל
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בדמותו וביצירתו הענפה של מי שנחשב לגדול הסופרים הצרפתיים במאה ה 19 ועמד בראש המהפכה הרומנטית.מחברם של הגיבן מנוטרדם ושל עלובי בחיים היה גם משורר פורה ורבגוני, מחזאי פורץ דרך והוגה דעות פוליטי שהתגייס למען דמוקרטיה וצדק חברתי.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים על פי יצירותיו של הוגו
נוכחות חובה, בחינה תתקיים בסוף הסמסטר
סמסטר ראשון

1 מבוא. האדם, היצירה, התקופה – סקירה כללית
2 שבעה מישטרים: צרפת במאה ה 19.
3 הזרם הרומנטי בצרפת –מקורותיו ויוצריו הבולטים
4 ויקטור הוגו משורר לירי
5 הוגו משורר מגוייס
6 הוגו משורר אפי
7 הדרמה הרומנטית על פי ההקדמה ל"קרומוול"
8 מחזותיו של הוגו
9 סוגית עונש המוות
10 הוגו כאיש פוליטי
11 19 שנות גלות
12 הוגו כעד לתקופתו – יומניו וכתיבתו העיתונאית
13 נשים ומיניות
Course description
The course will examine the character and the great body of works of Victor Hugo, the greatest French writer of the 19th C, and the head of the Romantic revolution. The author of the Hunchback of Notre Dame and Les Miserables was also a prolific and diverse poet, a groundbreaking playwright, and a political thinker who fought for democracy and social justice.
Lectures will be accompanied by selections from movies based on Hugo’s works.

First Semester
1. Introduction: The Man, the Works, The Period—Overview
2. Seven Regimes: France in the 19th C
3. Romanticism in France: Sources and Outstanding Artists
4. Victor Hugo as a Lyrical Poet
5. Hugo as a Poet in the Service of the Republicanism
6. Hugo as an Epic Poet
7. The Romantic Drama According to the Introduction to Cromwell
8. The Plays of Hugo
9. The Death Penalty
10. Hugo as a Political Figure
11. Nineteen Years of Exile
12. Hugo as a Witness of His Era—His Diaries and Journalist Writing
13. Women and Sexuality

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1