חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה
  A Linguistic, Social and Cultural Landscape of Ethiopia                                              
0624-4126-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600107רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר טפרה אנבסה
סמ'  ב'1400-1600107רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי השפה, התרבות וההיסטוריה באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, מאפייני תרבות, מאפיינים בסיסיים של כל משפחת השפות, מאפיינים בלשניים משותפים בין השפות, מערכת השמות, היסטוריה קצרה של אתיופיה, תולדות ביתא ישראל (יהודי אתיופיה), וכו'.

 נוכחות חובה, מטלה סופית – הגשת רפראט או עבודה סמינריונית.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לכתוב את הרפראט או העבודה הסמינריונית.

Course description

The aim of the course is to provide basic knowledge of subjects related to language, culture and History in Ethiopia. In this course are included among other things general information on Ethiopia, features of Ethiopian culture, basic characteristics of each family of languages, shared linguistic features, naming systems, a general history of Ethiopia, a brief history of Ethiopian Jews, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת