חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מלחמת העולם השניה ומגדר
  A Global History of the Second World War From Historical and Gender Perspectives  
0621-9062-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1400449 גילמןסמינר ד"ר שפירא מיכל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר מתקדם זה ממקם את מלחמת העולם השנייה בהקשר הרחב של ההיסטוריה העולמית במאה העשרים, תוך דיון בסוגיות במסגרת חקר ההיסטוריה והמגדר. הסמינר לא יעסוק במלחמה עצמה בלבד, אלא יחולק ל-3 חטיבות מחקר עיקריות (שמכסות את השנים 1920—1950): החל בתקופה שהובילה למלחמה, עבור במלחמה עצמה, וכלה בתקופת השיקום שמיד לאחריה.

מלחמת העולם השנייה התרחשה ברחבי שש יבשות והייתה לעימות הקטלני ביותר בהיסטוריה האנושית הגלובלית, אירוע אשר עיצב את המאה העשרים ומעבר לה. מלחמה מודרנית וטוטאלית זו הביאה להרג המונים ולהרס חסר תקדים של חברות, תרבויות, כלכלות וערכי אנוש ברחבי העולם. במהלך המלחמה, הפכו אזרחים למטרה מרכזית לאלימות, וחייהם היומיומיים של נשים וגברים הפכו מושא להתערבות ממשלתית באופנים חדשים וחסרי תקדים. לאחר 1945, נאלצו חברות שונות להתמודד עם המורשת הטרגית של המלחמה בשלל דרכים, תהליך הנמשך במידה רבה עד היום. תוך שימוש בכלי ההיסטוריה החברתית, תרבותית, מגדרית וצבאית, סמינר זה יעסוק בסוגיות שונות הקשורות במלחמה, ובהן: המלחמה באירופה, באסיה ובארה"ב; הפצצות נגד אזרחים; מומחים וטראומה; גבריות ולוחמה; גיוס נשים; חברה וכלכלה במלחמה; התנסויות של גברים, נשים וילדים בחזית ובעורף; חיי משפחה בצל המלחמה; לאומיות, תעמולה, מגדר ואזרחות; הנצחה וזיכרון; מגדר ושיקום לאחר המלחמה; הטיפול בפליטים וענישה, והמלחמה בספרות, קולנוע, צילום ועוד. הסמינר יעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון דו"חות ממשלתיים, יומנים פרטיים, דיווחים משדות הקרב, יומני חדשות, ספרות, צילום, וקולנוע.

Course description

 The Second World War, encompassing six continents, was the most fatal conflict in world history. Its global impact lasted throughout the twentieth century and beyond. This seminar looks at the global history of the Second World War from historical and gender perspectives and places the history of the war within the broader history of the twentieth century. 
As a total and modern war, the Second World War brought unprecedented death and mass killing and it destroyed societies, cultures, economies, and human values. Both soldiers and civilians became targets for violence, and different governments directed everyday life, economy, and social life in innovative ways. After 1945, different societies dealt with the war's tragic legacy in a variety of ways, a process that still continues today. Topics will include: the bombing of civilians; trauma and expertise; society and economy during wartime; the experience of men, women and children on the home front and battle front; nationalism, propaganda, and citizenship; collaboration and resistance; commemoration and the memory of the war; gender and reconstruction; and the war in literature, film and photography

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-9062-01 מלחמת העולם השניה ומגדר
A Global History of the Second World War From Historical and Gender Perspectives
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שפירא מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת