חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1865-1492
  The History of the United States, 1492-1865                                                          
0621-1971-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר שטרנהל יעל
סמ'  ב'1000-1200305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס יציע סקירה ביקורתית של העבר האמריקני, מראשית הכיבוש הלבן ועד פרוץ מלחמת האזרחים ב1861. בין התהליכים המרכזיים בהם נעסוק יהיו התהוות מערכת העבדות, פרוץ המהפכה, כתיבת החוקה, עליית הסדר הקפיטליסטי, וההתפשטות מערבה. נבחן את אמריקה לא כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אלא כזירה של מאבקים בין קבוצות חברתיות, פוליטיות ואתניות מגוונות

Course description

The course will offer a critical reading of American history, from the onset of the European conquest to the outbreak of the Civil War. Central topics will include the formation of the slave system, the outbreak of revolution, the framing of the Constitution, the birth of capitalism, and Western expansion. We will examine the United States not as a land of unlimited opportunity, but as a contested terrain of ethnic, political, and social struggle.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1971-01 תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1865-1492
The History of the United States, 1492-1865
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר שטרנהל יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת