חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות הגוף המודרני
  The modern body  
0621-1889-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור
סמ'  ב'1400-1600449 גילמןשיעור פרופ זכים מיכאל
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לגוף האדם תפקיד חשוב בכינון יחסי כוח וסמכות בכל חברה (בהגדרת האציל והנחות, האנין והגס, הנורמלי והפתולוגי, הטבעי והמלאכותי והגברי והנשי, בין השאר).  קורס זה יתמקד בקשר בין הגוף לבין הדמוקרטיה הליברלית, כפי שהתהווה מאז המאה ה-17 ועד היום. תוכנית הלימודים מתבססת על דיונים היסטוריים בסוגים שונים של גוף, לרבות הגוף העמל, הגוף הממוגדר, הגוף המת, הגוף הגזעי והגוף המגונדר, רובם ככולם מרכיבים מרכזיים בבניית "הגוף האזרחי" המודרני.  

Course description

The human body fills a central role in the establishment of power and authority in every time and place (by delineating, for instance, the cultured and the vulgar, the normal and the pathological, the natural and the artificial, and the masculine and the feminine).  This course will focus on the relationship of the body to the rise of liberal democracy since the seventeenth century.  Lessons will be based on an historical examination of different body types, including the working body, the gendered body, the dead body, the racial body, and the dandified body, all of which constitute essential elements for creating a modern “civic body.”

 

 


אוניברסיטת ת