חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  העשייה ההיסטורית לסוגיה
  The Varieties of History  
0621-1400-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800282 גילמןשיעור פרופ לייבנר חררדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא למקצוע האקדמי של היסטוריה על ידי ראש החוג וההיסטוריונים הפעילים בחוג, שיציגו את מחקרם, שיטתם וגישתם לכתיבת היסטוריה, וקשרם האישי למקצוע. הצגות אלה יחשפו את התלמידים למגוון הרחב והעשיר של נושאים, רעיונות, שיטות, ואתגרים בתחום "היסטוריה" באוניברסיטה הזאת ובעולם האקדמי בכלל. השיעור מיועד לתלמידי שנה א'.

Course description

An introduction to the academic profession of History by the Head of the History Department and some of the active historians in the Department, who will present their different topics of research, their methods and approaches to History, and their personal connection to the field. These presentations will expose the students to the wide and rich variety of subjects, ideas, methods and challenges in the profession “History” both in this university and the wider academic world. The course is intended for first-year students in the History Department

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת