חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית
  Introduction to the History of Modern Medicin  
0621-1217
מדעי הרוח
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800001 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר טייכר אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור סוקר את השינויים המרתקים שהתרחשו ברפואה המערבית, מסוף המאה השמונה עשרה ועד לאמצע המאה העשרים, תוך בחינה של ההקשרים המדעיים, החברתיים והתרבותיים של שינויים אלה: מהקזת הדם של הרופא הכפרי לניתוח שלאחר המוות של פתולוג בית החולים, מהאנטומיה לרפואת המעבדה, מההסגר של אוניה נושאת כולרה לניקוי רחובות לביעורה של מיאזמה רעילה, מהטיפול בחולים למאבק בחיידקים, ומהמחקר התורשתי לחזונות של ניהול גנטי של אוכלוסיות (אאוגניקה). תפקידם של רופאים והיחסים בינם לבין החולים, מצד אחד, והמדינה, מצד שני; התפיסה לגבי מהי בריאות ומהו חולי; ופרקטיקות הריפוי של הפרט וחברה עברו כולם שינויים מרחיקי לכת. נתוודע לשינויים אלה, ונכיר גישות שונות להבנה ולניתוח שלהם. לתשומת לבכם, ההשתתפות בקורס מחייבת נוכחות בשיעורים וקריאה של מאמרים ומקורות היסטוריים באנגלית משיעור לשיעור

Course description

The course surveys the fascinating transformations in modern medicine from the late 18th to the mid-20th century, while examining their scientific, social and cultural contexts: from the village doctor’s bloodletting to the hospital pathologist’s post-mortem, from anatomy to laboratory medicine, from the quarantine of a cholera-stricken ship to the cleaning of streets to eradicate poisonous miasma, from caring for the sick to fighting bacteria, and from research of heredity to visions of genetically managing populations (eugenics).The role of doctors and the relations between them and their patients, on the one hand, and the state, on the other; perceptions regarding the nature of health and disease; and the practices for healing individual and social maladies all went through astonishing changes. We will study these changes, and get to know different approaches to their analysis and understanding. NB: Participation in the course requires attending the lectures and the weekly reading of historical sources and academic papers in English 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת