חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוות
  Dante and Wiraz: Conceptions of Afterlife                                                            
0621-1210-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר אגוסטיני דומניקו
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז העת העתיקה ניסו החיים לתאר את עולם המתים. יחד עם זאת, רק עם תחילת הספירה הנוצרית החלו החיים-לאחר-המוות להתאפיין בחיים אתיים ובארכיטקטורה מסודרת ומדויקת. מסורות יהודיות, נוצריות, זורואסטריות ואסלאמיות מכילות רבים מן המוטיבים הספרותיים ומן הרעיונות התיאולוגיים הללו. קורס זהיתחקות אחרי התפתחות המושג של "החיים לאחר המוות" מהמסורת הקלאסית בעת העתיקה ועד "הקומדיה האלוהית" של דנטה. נתמקד בשתי דוגמאות מרכזיות למסע אל העולם האחר: של הפרסי ויראז (המאה התשיעית) ושל דנטה (המאה הארבע עשרה), ננתח אותם ונשווה ביניהם.

הקורס  יועבר באנגלית.

Course description

Since antiquity the living have attempted to describe the world of the dead. However, only at the beginning of the Christian Era did the Afterlife become endowed with an accurate and organized architecture and ethical life. Jewish, Christian, Zoroastrian, and then Islamic traditions contain most of these new literary motives and theological ideas. The course aims to trace and describe the development of the concept of the Afterlife from the classical tradition in Antiquity till Dante’s Divine Comedy. In particular, it shall analyse and compare two of the best examples of otherworldly journeys: that of the Persian Wīrāz (9th century) and that of Dante (14th century).

This course will be given in English.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1210-01 דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוות
Dante and Wiraz: Conceptions of Afterlife
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר אגוסטיני דומניקו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת