חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה
  The Making of Europe: From Antiquity to Early Modernity  
0621-1209-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200144 גילמןשיעור פרופ אלגזי גד יעקב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

'אירופה' לא היתה קיימת מאז ומעולם. היא אינה עובדה של גיאוגרפיה. היא נוצרה בתהליך ארוך של מגעים בין חברות ותרבויות שונות זו מזו. באלו ערוצים עברה מורשת תרבויות הים התיכון העתיקות לחברות הנוודים והמתיישבים של הצפון? האם היו ימי הביניים תקופה של יציבות מעמדית, שבה "ידע כל אדם את מקומו"? האם היה זה "עידן האמונה", בשליטת הכנסייה הקתולית? האם האיכרים היו שמרנים שעולמם מוגבל בניגוד לתושבי העיר הדינמית? האם נשים היו משוללות זכויות ונאלצו להמתין לעת החדשה כדי להרחיב את אפשרויות הפעולה שלהן? האם אנשים חיו במשפחות מורחבות? האם באמת למדו סטודנטים באוניברסיטאות בלי ספרים ורשמו את ההרצאות מפי המורים? בשאלות כגון אלה תעסוק ההרצאה.

Course description

Europe is not eternal. It took shape in a long process of contact between diverse societies and cultures. How was the heritage of antiquity passed on to nomads and settlers of the north? Were the Middle Ages a time in which every person knew his/her place? Were they the Age of Faith? Were peasants truly conservative and city dwellers prone to adopt innovations? Were women powerless and had to wait patiently for modernity to gain agency? Were families extended, and individuals nearly non-existent? These are some of the questions to be dealt with in this introductory lecture

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1209-01 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה
The Making of Europe: From Antiquity to Early Modernity
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ אלגזי גד יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע

החוג להיסטוריה – אוניברסיטת תל-אביב / חורף 2018

התהוותה של אירופה:

משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוקדמת

שיעור בהנחיית פרופ' גדי אלגזי

עוזר הוראה בקורס: מר אורי בן שלום: benshalom.ori@gmail.com

 

* ראו חומרי עזר נוספים באתר הקורס!

א. מורשת העולם העתיק: כנסייה ואימפריה

 1. אביעד קלינברג, הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה (תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, 1995), עמ' 9–38
 2. אורה לימור ויצחק חן, ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים, כרך א (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2003), עמ' 69–96 (הגדרת האמונה; הנזירות הנוצרית)

ב. מגעים חברתיים ובניית תרבות בימי-הביניים המוקדמים (500–1000)

 1. זאב רובין, התנצרותה של אירופה (תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, 1991), עמ' 35–49, 83–97.
 • קריאת רשות: Lynn White, Jr., “The Expansion of Technology, 500–1500,” in Carlo M. Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages (London: Fontana, 1972), pp. 143–174

ג. כיבושים, התפשטות והתיישבות (1000–1350)

 1. איריס שגריר, מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2014), עמ' 270–277, 301–333
 2. רוברט בארטלט, התהוותה של אירופה, מאנגלית: אלון אשפר (ירושלים: מוסד ביאליק, 2015), פרק 4, עמ' 94–113 ("דמות הכובש"). המקור: Robert Bartlett, “The Image of the Conqueror", in: The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350 (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1993), pp. 85–105.

ד. התהוות הכנסייה בימי הביניים התיכוניים (1000–1350)

 1. אביעד קלינברג, "הכנסייה והסקרמנטים", בתוך: הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה, עמ' 70–78
 2. ריצ'ארד סאת'רן, "האפיפיורות", בתוך: גאולה וכוח: לתולדות הנצרות בימי-הביניים, ערך ותרגם: אביעד קלינברג (תל אביב: ספרי תל אביב, 1999), עמ' 40–92. המקור: Richard W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages (Harmondsworth: Penguin, 1970), pp. 91–169

ה. דמוגרפיה, משפחה, שארות

 1. R. Schofield, “Family and Community”, in S. H. Rigby (ed.), A Companion to Britain in the Later Middle Ages (Oxford: Blackwell, 2003), pp. 28–39
 2. Sheldon J. Watts, A Social History of Western Europe 1450-1720 (London: Hutchinson, 1984), pp. 45–47.
 3. Judith M. Bennett, “Public Power and Authority in the Medieval English Countryside,” in: Women and Power in the Middle Ages, ed. by Mary Erler and Maryanne Kowaleski (Athens and London: University of Georgia Press, 1988), pp. 18–36.

ו. איכרים וסניורים, הכפר והאחוזה

 1. N.J.G. Pounds, “Agriculture and Rural life”, in: An Economic History of Medieval Europe, 2nd ed. (London/New York: Longman, 1994), pp. 164–222.

ז. פטרונים ובני-לוויה, אדונים וּואסאלים: מבני יסוד של ההיסטוריה הפוליטית

 1. Martin Aurell, “The Castellan Aristocracy in the Eleventh and Twelfth centuries,” and “The ‘Nobility of Privileges’ in the Thirteenth Century,” in Daniel Power (ed.), The Central Middle Ages: Europe 950–1350 (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 32–40 [תרגום לעברית באתר הקורס]
 • קריאת רשות (היסטוריה פוליטית, 1000–1500): N.J.G. Pounds, An Historical Geography of Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 112–119, 142–146.

ח. עיר ועיור, מסחר ומלאכה

 1. N.J.G. Pounds, An Historical Geography of Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 123–131

ט. האוניברסיטה והסכולסטיקה

 1. אביעד קלינברג, הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה (תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, 1995), עמ' 121–131
 2. אלכסנדר מריי, "הסולם האוניברסיטאי" [תרגום: עודד רבינוביץ]. המקור: Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: Clarendon Press, 1978), pp. 213–233
 • קריאת רשות: גדי אלגזי, "נשים, ספרים ומלומדים במאה הארבע-עשרה", זמנים 109 (2010), 90–97

י. לאחר המוות השחור: תמורות בשלהי ימי-הביניים (1350–1600)

 1. יוג'ין פ' רייס (הבן) ואנתוני גרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460–1559, תרגום: עדי הירש-גינזבורג (תל אביב: רמות, 2000), פרק 2: "צמיחה כלכלית" [עותק מתוקן באתר הקורס!]

קריאת רשות: Eric Wolf, Europe and the People without History (Berkeley: University of California Press, 1982), 108–125

יא. ההתפשטות האירופית והסחר העולמי (1450–1630)

 1. רייס וגרפטון, אירופה בראשית העת החדשה, פרק 1, סעיפים 1–2 ("הדפוס", "דפוסי הלוחמה") וסעיפים 5–6 ("מסעות הגילויים הפורטוגליים" ו"העולם החדש") [עותק מתוקן באתר הקורס]
 2. נתן ואשטל, "האינדיאנים והכיבוש הספרדי", זמנים 41 (1992), עמ' 95–113

יב.  תיקון גוף הכנסייה: רפורמציה וקונטרה-רפורמציה (1500–1550)

 1. רייס וגרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460–1559, פרק 3 ("חברת הרנסנס והתרבות ההומניסטית") [עותק מתוקן באתר הקורס]
 2. רייס וגרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460–1559, פרק 5, "מהפכה ורפורמציה בכנסייה: שאלת הסמכות" [עותק מתוקן באתר הקורס]

יג. התעצמות המדינה

 1. רייס וגרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460–1559, פרק 4, סעיפים 1–5 ("ראשיתה של המדינה המודרנית") [עותק מתוקן באתר הקורס]
 2. רייס וגרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460–1559, פרק 6, סעיפים 1–3 ("בעיית המרות הדת") [עותק מתוקן באתר הקורס]

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת