חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עושים היסטוריה: מחקר ותאוריה
  Doing History: Research and the Uses of Theory  
0621-1182-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600144 גילמןשיעור פרופ אלגזי גד יעקב
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
איך חוקרים\ות היסטוריה? איך נוצרות עובדות וכיצד נמסרות עדויות? האם יש בכלל להיסטוריה תיאוריה? הקורס יציע מבוא לגישות שונות במחקר היסטורי ויפרוש גישה שימושית וביקורתית לעיון התיאורטי.
Course description

How does historical research proceeds? How do facts are made, evidence transmitted? Can history have a theory? The course offers an introduction to different styles of historical research and promotes a practical & critical approach to theory.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1