חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  המאה ה-19 באירופה 1890-1789
  Europe in the 19th Century 1789-1890  
0621-1167-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200144 גילמןשיעור פרופ רחמימוב איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במהלך המאה התשע-עשרה  עברה אירופה שינויים דרמטיים: גידול דמוגרפי חסר תקדים; תיעוש ועיור בקנה מידה רחב (תחילה במערב אירופה ובמהלך המאה בשאר היבשת); פיתוחים תחבורתיים, תשתיתיים וטכנולוגיים שכיווצו באופן משמעותי את הזמן והמרחב; מהפכות פוליטיות מוצלחות יותר ופחות; התגבשותן של אידיאולוגיות חשובות כגון ליברליזם, שמרנות, לאומיות, סוציאליזם, ופרוטו-פשיזם. עם זאת, "העולם של אתמול" המשיך להתקיים במקומות רבים באופנים שונים: בחוזקן הפוליטי והחברתי של אליטות אגראריות; במרכזיותה של הדת על היבטיה המוסדיים והפולחניים; בהטרוגניות הפוליטית של אזורים נרחבים במרכז, מזרח ודרום אירופה ובכמיהה הנוסטאלגית לקהילות קטנות ואינטימיות. המתח בין חברה קפיטליסטית דינאמית לבין מסגרות מסורתיות בעלות שורשים חברתיים עמוקים מקנה למאה התשע עשרה את אופייה הדרמטי והסוער. בשיעור זה נעסוק באופן ספציפי במהפכה הצרפתית; בתמורות העצומות של העידן הנפוליאוני; בצמיחת הלאומיות; בהתגבשות הליברליזם ובביקורת עליו; בשינויים הדמוגראפיים והכלכליים רחבי ההיקף; בצמיחת הערים האירופיות והתרבות האורבאנית; במהפכות 1848-9; בתהליכי הדמוקרטיזציה והרפורמה הפוליטית; באיחוד גרמניה ובאימפריאליזם החדש של שלהי המאה ה-19.

Course description

During the nineteenth century Europe experienced dramatic changes: unprecedented demographic growth; industrialization and urbanization on a wide scale (first in Western Europe and the rest of the continent during the century); the creation of new modes of transportation, modern infrastructure and new technologies; political revolutions and challenges to the old order; the crystallization of important ideologies such as liberalism, conservatism, nationalism, socialism, and proto - fascism. Nevertheless, the "World of Yesterday" continued to exist and exert influence in many places: in the strength of the political and social agrarian elites; the centrality of religion and religious ritual; political and ethnic heterogeneity of large areas in central, eastern and southern Europe and the nostalgic longing for small intimate communities. The tension between a capitalist dynamic society and traditionally framed modes of life gives the nineteenth century a dramatic and turbulent character. In this course we will deal specifically with the French Revolution; the upheavals of the Napoleonic era; with the growth of nationalism; with the emergence and critique of liberalism; with demographic and economic changes; with the growth of European cities and urban culture; with revolutions of 1848-9; the political unification of Germany and Italy; and with the new imperialism of the latter part of the 19th century.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1167-01 המאה ה-19 באירופה 1890-1789
Europe in the 19th Century 1789-1890
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ רחמימוב איריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת