חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה
  History and Historians in Modern Times                                                               
0621-1152-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400223גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ מאלי יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נסקור את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית מאז כינונה כדיסציפלינה אקדמית ייחודית בראשית המאה ה-19 ועד ימינו. בכל שיעור נתמקד ביצירתו של היסטוריון ייחודי ובתרומתו לכינונה של מגמה או אסכולה עיקרית בחקר ההיסטוריה ובכתיבתה. בדרך זו נבחן ונכיר את התחומים השונים בתולדות ההיסטוריוגרפיה המודרנית על רקע התנאים ההיסטוריים וההשקפות האידיאולוגיות והמתודולוגיות שכוננו אותם.
Course description

In this course we shall deal with the evolution of modern historiography since its establishment as an academic discipline in the early nineteenth century and up to our times. In each lecture we shall concentrate on the work of singular historians and their contributions to the creation of important ideological and methodological schools in the history of historiography.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1152-01 היסטוריה והיסטוריונים בעת החדשה
History and Historians in Modern Times
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ מאלי יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת