חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Explanation in Science and in Metaphysics
  Explanation in Science and in Metaphysics  
0618-4061-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000362אגילמןסמינר ד"ר קובץ' דוד
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

גופים נופלים בגלל כוח המשיכה; דינוזאורים נכחדו בגלל אסטרואיד ענקי; השמש פולטת חום כי היא מתיכה מימן להליום. אלו הם הסברים מדעיים. תשוו אותם לדוגמות הבאות: דשא הוא ירוק או סוסים הם כרובים כי דשא הוא ירוק; המשפט ׳המונה ליסה היא ציור׳ נכון כי המונה ליסה היא ציור; והסט היחידון   של סוקרטס קיים כי סוקרטס הפילוסוף קיים. גם אלה הסברים, אך לא מסוג של הסבר שבדרך כלל נדון על ידי מדעים. במקום, פילוסופים התחילו לקרוא להם הסברים מטפיזים. בעוד הסבר מדעי הוא נושא מתוקשר ב70 השנים האחרונות, הסבר מטפיזי כנושא מחקר הוא חדש בהשוואה. יתר על כן, רוב התאורתיזציה על הסבר מטפיזי התקיימה בנפרד מהספרות על הסבר מדעי. בשיעור הזה, ננסה לגשר על פער זה ולחקור את הקשרים בין שתי סוגיות אלה. נושאים אפשריים שנכסה כוללים את תפקיד הגרימה ויחסים מסבירים אחרים, הקשר בין הסבר להבנה, התפקיד של תחזית בהסברים, וריאליזם ואנטיריאליזם לגבי הסבר.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.05.2019.

Course description

Bodies fall because of the gravitational pull of the Earth; Dinosaurs died out because of a large asteroid; the Sun emits heat because it fuzes hydrogen into helium. These are scientific explanations. Compare these with the following cases: grass is green or horses are cabbages because grass is green; ‘the Mona Lisa is a painting’ is true because the Mona Lisa is a painting; and the singleton set of Socrates exists because Socrates the philosopher does (or did). These, too, are explanations, but they are not the kind of explanation that are usually given by scientists. Instead, philosophers came to call them metaphysical explanations. While scientific explanation has been a much-discussed topic in the last 70 years, metaphysical explanation is a relatively recent subject of philosophical inquiry. Moreover, most theorizing about metaphysical explanation has been taking place in isolation from the scientific explanation literature. In this class, we will try to bridge this gap and explore connections between the two issues. Possible topics to be covered include the role of causation and other explanatory relations, the connection between explanation and understanding, the predictive role of explanations, and realism and antirealism about explanation.

Pre-requisites: Any class in metaphysics, philosophy of science, epistemology, or history of analytic philosophy. If you didn’t take any such class, consult me.

Assessment: a final paper

Grade components: 65% exam, 35% attendance and participation

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת