חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאסתטיקה
  Introduction to Aesthetics  
0618-1059
מדעי הרוח | פילוסופיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1800-2000144 גילמןשיעור פרופ כנען חגי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור עוסק בשאלות מרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית על אודות מקומה של האמנות ומעמדו של היפה בחיים אנושים,  וזאת תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהעת העתיקה ועד ימינו. כך, דרך דיון בהוגים כגון אפלטון, אלברטי, קאנט, שילר, קירקגור, ניטשה ,פרויד, בנימין, היידגר,  מרלו-פונטי, ובודריאר, נבחן את האופן בו מאירה המחשבה האסתטית לא רק את התופעה האמנותית, אלא גם את מבנה הניסיון האנושי, את מבנה הסובייקט ואת  אפשרויות הפגישה עם האחר, את שאלת האמת. הדיון יערך תוך תשומת לב ליחסי הגומלין שבין המחשבה הפילוסופית והאמנות המערבית, ובפרט, תוך ניסיון להבין את מקורו וגלגוליו של "הריב העתיק" בין הפילוסופיה והאמנות, או לחילופין את טבעה של האינטימיות המסובכת שביניהן. 
בין הנושאים הנדונים: התשוקה אל היפה בפילוסופיה היוונית; אפלטון על המעמד האונטולוגי של האמנות; ייצוג, אשליה ופרספקטיבה בפילוסופיה המודרנית ובאמנות הרנסנס; השיפוט האסתטי אצל קאנט וגלגוליו ברומנטיקה; האדם האסתטי: על חיים אנושיים כיצירת אמנות; אמת וטרגדיה; אמנות ופסיכואנליזה; מודרניות ואואנגרד; אמנות והמצב הפוסט-פוסטמודרני.

השיעור יסתיים בבחינת כיתה.

Course description

A conceptual and historical introduction to contemporary thinking about the nature of aesthetic experience and about the ethical value that art has for our lives.

Readings include: Plato, Kant, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Merleau-Ponty, Baudrillard.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת