חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפילוסופיה של המדע
  Introduction to the Philosophy of Science I  
0618-1041
מדעי הרוח | פילוסופיה
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600144 גילמןשיעור ד"ר בלקינד אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרתו של הקורס לסקור גישות פילוסופיות מרכזיות למדע, בעיקר בזמן ולאחר המהפכה המדעית של המאה ה17. הקורס יכלול בין היתר את הניסיונות המוקדמים של פרנסיס בייקון ורנה דקארט לתאר את תפקידם של הניסיון והתבונה בבניית הידע המדעי, את העקרונות הפילוסופים של גישתו של אייזיק ניוטון למדע, הביקורת על היסקים מן הניסיון והספקנות של דיויד יום, המשבר הפילוסופי שליווה את קריסת הפיסיקה הקלאסית בתחילת המאה ה20, ועיקרי הגישות הפילוסופיות שפותחו בתגובה למשבר זה, כמו אלו של קארל פופר ותומאס קון.

אתר הקורס: הטקסטים של הקורס יהיו נגישים באתר הקורס במודל, בכתובת http://moodle.tau.ac.il. בכל שבוע תהיה מטלת קריאה. לא יהיה אפשרי להצליח בקורס ללא קריאה מסודרת של הטקסטים, גם אלו שכתובים באנגלית.

דרישות הקורס: בקורס יהיה מבחן מסכם.

Course description

The purpose of the course is to survey central philosophical approaches to science during and after the scientific revolution of the 17th century. The course will include the early attempts of Francis Bacon and Renee Descartes to describe the role of experience and reason in constructing scientific knowledge, Isaac Newton’s philosophical principles for studying nature, David Hume’s skepticism and his critique of inferences from phenomena, the philosophical crisis that followed the collapse of classical physics during the early 20th century, and some of the main philosophical approaches that were developed in response to this crisis, including that of Karl Popper and Thomas Kuhn.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת