חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה
  Introduction to Metaphysics and Epistemology  
0618-1037
מדעי הרוח | פילוסופיה
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400144 גילמןשיעור ד"ר סנדרוביץ מרדכי ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במרכז עיסוקה של הפילוסופיה בעת החדשה, והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת המבוא היא להציג בפני התלמידים את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות להבהירו. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, הוויה והתהוות (זמן), רצון חופשי ודטרמיניזם, זהות  פרסונאלית ואחרות. השיעור יסתיים בבחינת כיתה.

דרישות הקורס: נוכחות; קריאה משבוע לשבוע במהלך הסמסטר.

חומר הקריאה: יפורט באתר החוג
הקורס יסתיים בבחינה. הציון הסופי יקבע על סמך ציון הבחינה (100%),

 הקורס הוא בהיקף של 2 ש"ס

Course description

Since the early days of antiquity, epistemology, ontology, and metaphysics are fundamental fields of philosophical inquiry. The concept of knowledge is the main topic of epistemology, whereas that of ontology and metaphysics is the concept of being. This course introduces to the students some of the main ideas and theories that are part of contemporary philosophical debates. In the first part, the concept of knowledge is introduced. Particular attention is given to the concept of justification and to the variety of viewpoints from which it could be approached. In the second part, we will examine some metaphysical problems: the-mind-body problem, personal identity, time and becoming, free will and determinism, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת