חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לפילוסופיה פוליטית
  Introduction to Political Philosophy  
0618-1019
מדעי הרוח | פילוסופיה
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000144 גילמןשיעור פרופ שרון אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית. נעסוק בסוגיית המשטר הראוי, יסודות הלגיטימציה הפוליטית, גבולות הסמכות הפוליטית והשאלה של צדק חלוקתי. בין ההוגים שידונו בקורס: אפלטון, אריסטו, הובס, לוק, רוסו, מיל, האייק, רולס, נוזיק ומרקס.

תנאי קדם: אין

דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם

מטלות: מבחן

מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם

Course description

The course will present the central concepts, issues, and theories of Western political philosophy. Issues discussed will include: the foundations of political legitimacy, the limits of political authority, and distributive justice.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת