חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קומראן: ההגות הדתית והחברתית
  Qumran: the Religious and Social Thought  
0616-6002-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000102 רוזנברגשיעור ד"ר מאך מיכאל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בכל השאלות הקשורות לאחד הממצאים החשובים ביותר במאה ה-20: מעל 800 חלקי חיבורים שנמצאו מסביב לתל קומראן. מה כלול בטכסטים? האם מדובר בקוצה אחת או שמא בכמה קבוצות? במה שונים אנשי קומראן בהגותם משאר הקבוצות ביהדות הבית השני? ועוד.

**שני השיעורים על הקומראן יועברו בשפה האנגלית.

 על תלמידי התואר הראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, במהלך התואר.

Course description

This class will deal with the most important finding (reg. Judaism) of the 20th century: The over 800 texts found around Tel Qumran. What precisely do they contain? Who wrote them? Are they the product of one group or more – and if so what kind of groups? The Essenes as suggested mostly? What theological sociological and other ideas are uttered in these scrolls? Etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת