חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  התקבלות המקרא באמנות ובתרבות הפופולרית
  Biblical Reception in the Arts and Popular Culture  
0612-6021-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000206 רוזנברגשיעור ד"ר ליפטון דיאנה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אחד התחומים התוססים ביותר במחקר המקרא בשנים האחרונות מתמקדת בתופעת ה'התקבלות' – כיצד מבינים ומשתמשים במקרא באמנות, במוזיקה, בספרות, בחיים הפוליטיים, בתרבות הפופולרית ועוד. הקורס יתמודד עם שאלות תאורטיות ואתגרים מתודולוגיים העולים בחקר ההתקבלות, כגון: איך מנווטים בין גורמים מודעים, תת-מודעים ובלתי מודעים, הן בתודעת ה'מקבל' הן בתודעת החוקר? האם המחקר האקדמי עצמו הוא בגדר 'התקבלות'? מי יכול להיחשב למומחה בתחום מורכב מעין זה? מה בכלל אפשר ללמוד על המקרא עצמו ממחקר ההתקבלות? עם זאת, עיקר הקורס יוקדש לעיון מעשי בדוגמאות מרתקות להתקבלותם של טקסטים ונושאים מקראיים, החל באדם וחוה; עבור בסיפור העקדה, שמשון ודלילה ומגילת רות; וכלה בקינות שבאיכה ובחזון העצמות היבשות של יחזקאל.

הקורס יינתן באנגלית. נוכחות חובה. מטלת הסיום: הצגת נושא בכיתה בליווי תמסיר (20 דקות, 75%) + מבחן אמריקאי (25%)

Course description

Among the most creative and engaging areas of academic Bible studies to emerge in recent years is ‘reception’ studies – how the Bible has been ‘received’, used, interpreted in art, music, literature, politics, popular culture and more.  In this course we will explore challenging methodological and theoretical questions around reception studies: How should we navigate between the conscious, subconscious and unconscious, whether the ‘receiver’s’ or the scholar’s?  Is academic scholarship itself reception? Who is qualified to be an expert in this complex field? What if anything can we learn about the Bible from reception studies?  Mostly, though, this course will be ‘hands on’; we will explore fascinating examples of how influential biblical texts and themes have been received – from Adam and Eve and the Akedah, through Samson and Delilah and the book of Ruth, to Lamentations and Ezekiel’s Dry Bones.

Final assignment: This course will be assessed by a 20 minute class presentation with a handout (75%), and a multiple choice ‘American’ exam (25%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת