חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  נביאים או דרשנים? פרשנות פנימית בנבואה, האפשרויות והאתגרים
  Prophets or Preachers? Inner-Biblical Interpretation in Prophecy  
0612-6019-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600208 רוזנברגשיעור פרופ רום שילוני דלית מרים
סמ'  ב'1400-1600208 רוזנברגשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מפגיש שני מקבצים חשובים ביצירה המקראית, ספרות התורה (עוד לא ״ספר התורה״) וספרות הנבואה, לדיון ביחסים שביניהם. נכיר את המתודולוגיה של הפרשנות הפנימית – על יתרונותיה ואתגריה ביחס לכל אחד מן המגבשים הללו, מתוך הנחה שמסורות מן התורה היו חלק מן השיח שבין הנביאים לקהליהם כבר בסוף המאה השביעית ובראשית המאה השישית לפנה"ס, כשם שנביאים ונבואות היו מן התופעות שמחברי התורה היו ערים להם. נציב שאלה לגבי מעמדם של הנביאים ופעילותם הנבואית: מה מקומו של השימוש הדרשני והפרשני בדברי הנבואה? מהו היחס בין ״חוזים״ ל״מחברים״ (או ״מסרנים״)? האם המהלך הפרשני מפקיע את ייחודו של דבר ה' לנביא? וכיצד תוספות מרחיבות לנבואה (Fortschreibungen) ממלאות תפקיד בהתפתחות הספרות הנבואית? נלמד את הטכניקות המרמזות והמפרשות אשר משמשות בספרים ירמיה ויחזקאל, ונראה כיצד מסורות היסטוריות וחוקים מקובצי החוק השונים בתורה נתבארו ונדרשו על ידי הנביאים (וממשיכי דרכם) ועל ידי בני דורם, ובמיוחד לאיזה צורך.

**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

נוכחות חובה. מטלה סופית- בחינת בית

Course description

This course brings together two major corpora of the Hebrew Bible, Pentateuchal literature (not yet “the Pentateuch”) and prophetic writings, for discussing their relationship. We will study inner-biblical interpretation as a method with its benefits and challenges to each of those clusters, assuming that Pentateuchal traditions were part of the discourse between prophets and their audiences already by the late seventh and early sixth centuries BCE, and recognizing that prophets and prophecies were known phenomena to authors of Pentateuchal materials. We will discuss the prophetic activity and writings, asking: What is the place of midrashic/exegetical use in prophetic proclamations? What is the relationship between “visionaries” and “authors” (or “tradents”)? Does the interpretive process diminishes the divine speech to the prophet? How do Fortschreibungen or additions come to play their role in the evolution of prophetic literature? We will learn to recognize major interpretive techniques mainly in Jeremiah and Ezekiel, as we will see how both historical and legal instructions from the various Pentateuchal sources were invoked by the prophets and their contemporaries, and for what reasons.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת