חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סרבנות גט - איך יוצאים מזה?
  Chained to a Dead Marriage: Courses of Action  
0608-3602-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1200-1400002 רוזנברגשיעור ד"ר בזק עליזה יפה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מבקש לעסוק בסוגיית 'מסורבות הגט' ומציע דרכי התמודדות עם בעיה קשה זו. הוא מפגיש עם הכלים המשפטיים ההלכתיים והאזרחיים שבהם ניתן לנקוט במצבים אלה ומצביע על העקרונות הערכיים שעליהם הם מושתתים.

נפגוש מקרים שונים שהגיעו לפתחם של בתי הדין הרבניים ובתי המשפט ונלמד על מגוון של הגנות וסעדים העומדים לרשות האישה בסיטואציות אלה בדין הדתי ובדין האזרחי. נתוודע לתביעות נזיקין, למקרים שבהם ניתן להפעיל לחץ על הסרבן באמצעות סנקציות כלכליות וחברתיות, למניעת זכויות אזרח שונות ולמקרים שבהם ניתן לנקוט בפעולות רדיקליות יותר כגון: מאסר.

נתוודע להליכים שונים בבית דין המאפשרים  סיום נישואין באופן חד צדדי, לאמצעי הרתעה לצווי הגבלה, להסכמים, ולפעילות מניעתית שאפשר לנקוט על מנת למנוע סרבנות. נדון גם בפעילות הציבורית הראויה, ובמקומה של החברה ותפקידיה במצבים אלה. 

דרישות הקורס:

1. בחינה

2. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הקורס.

מרכיבי ציון הקורס:

10% - נוכחות סדירה בפגישות הקורס והשתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בתכנים הנלמדים בקורס.

90% - ציון מספרי מבחן

Course description

Chained to a Dead Marriage: Courses of Action

This course treats the knotty issue of women whose husbands refuse to grant them a divorce (mesuravot get) and suggests various mechanisms for addressing this problem. Students will become acquainted not only with the legal, halakhic, and civil tools that can be applied to these situations but also their conceptual foundations.

            The course examines cases brought before the rabbinical and civil courts and the different defenses and aids employed by women in both settings. It explores torts claims, the economic or social sanctions that can be imposed on the husband, denial of civil rights, and cases in which even more radical steps, such as imprisonment, can be taken. Also studied are various court proceedings that facilitate unilateral ending of a marriage; the use of deterrents and restraining orders; agreements; and preventive measures that can be taken to avoid refusal to grant a divorce. Attention will also be devoted to the public sphere: what constitutes appropriate public activity on behalf of such women and the role of society in improving their situation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת