חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
  Feministically Queer: Between Gender and Sexuality                                                   
0608-3302-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1800-2000278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר משעלי יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מציע קריאה ביקורתית בטקסטים מכוננים בתיאוריה הומו-לסבית וקווירית מפרספקטיבה כפולה – פמיניסטית וקווירית. במסגרת הקורס נבחן את נקודות ההשקה וההבדלים בין פמיניזם לתיאוריה קווירית, ואת האופנים בהם המשגתן של קטגוריות מגדר ומיניות בכל אחד משיחים אלה נעשתה על רקע היפרדותם. הקורס יתמקד בתיאוריות אמריקאיות פמיניסטיות וקוויריות משנות ה-70'- עד ה-90'. במוקד הקורס יעמוד הפער בין ניסיונם של כל אחד משיחים אלה "לשחרר" נשים, להט"בים וקווירים מדיכוי מגדרי או מיני, לבין התכתיבים המיניים והמגדריים המחודשים שהציבו, שלעתים הביאו למחיקת ניסיון חיים והחלפתו במודלים תיאורטיים תקינים פוליטית.
השאלות המרכזיות בהן נדון יהיו: האם סילוק הכוח ממיניות, הינה דרך ריאלית או יעילה לחיזוק האוטונומיה של נשים? האם קיימת מיניות שוויונית? האם ניתן לדבר על מיניות שאינה מעוצבת על ידי מגדר? האם קיימים תפקידי מגדר שאינם דכאניים? האם ניתן להפריד בין דיכוי מגדרי לדיכוי מיני? האם קוויריות יכולה לשמש כתחליף לפמיניזם?

דרישות קדם לקורס: מן הסטודנטים נדרש רקע בלימודי מגדר או בתיאוריות פמיניסטיות.
הקורס אינו פתוח לתלמידות שנה א' או לתוכנית "לומדים בגילמן", וכן למי שלקחו את הקורס: "פמיניזם ותיאוריה קווירית: סוגיות במגדר ומיניות".

מרכיבי הציון באחוזים: הרכב הציון בקורס: 100% עבודה.
במידת הרלבנטיות תשוקלל לציון 10% תוספת ציון בגין השתתפות פעילה בשיעורים.

תאריך הגשת עבודה: 5.9.17

Course description
This course proposes a critical reading of fundamental texts in gay and lesbian studies and queer theory from a double perspective – feminist and queer. While examining the relationships and differences between feminism and queer theory, we will analyze the ways in which the conceptualization of the categories of gender and sexuality in these discourses were affected by their separation. By focusing on American texts from the 70's through the 90's, we will centralize the gap between the attempts of these discourses to “liberate” women, LGBTs, and queers as well as their renewed gender and sexual decrees which at times led to the erasure of life experience and its replacement with theoretical, politically correct models.
The central questions we will address include: Is removing power from sex and sexuality useful for the empowerment of women’s autonomy? Does egalitarian sexuality exist? Can we talk about sexuality which is not shaped by gender? Can we separate sexual oppression from gender oppression? Can queerness replace feminism?
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
0608-3302-01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
Feministically Queer: Between Gender and Sexuality
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר משעלי יעל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת