חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גברים וגבריות:הטוב הרע והמכוער
  Men & Masculinity: The Good the Bad and the Ugly                                                     
0608-3200-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1600-1800001ווב - שפותשיעור ד"ר נור עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בגברים וגבריותם וכיצד אלה הוו ומהווים גורם עומק מרכזי ורב השפעה, סינכרוני ודיאכרוני בהיסטוריה המערבית. בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה על לאחרונה חשיבות מחקרית בולטת. במסגרת הסמינר נעמוד על התפתחויות מרכזיות בהבניות של גבריות והשפעתן על התנהגות של גברים ונשים בהיסטוריה המערבית מן הרנסאנס ועד מלחמת העולם השנייה. שאלת המחקר העומד בשורש שיעור זה היא האם וכיצד הגבריות משחקת תפקיד בהיסטוריה. הקורס יסקור את פרי המחקר ההיסטורי העדכני והמגוון בן השנים האחרונות ויבחן את הקשר בין תהליך הציוויליזציה פרי מחקרו של הסוציולוג נורברט אליאס ושאלות של הבנייה מגדרית: האם עם התפתחותו של תהליך הציוויליזציה מתעדנים הגברים? האם יש קשר בין תהליך הציוויליזציה להבניות מגדריות?

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 28.3.17

Course description
This course examines the construction of masculinities in Western history, from the Renaissance to World War II

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת