חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  היסטוריה ומגדר בתרבות המערב
  Gender and Modern History                                                                            
0608-1144-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1400-1600001ווב - שפותשיעור ד"ר שפירא מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כיצד נוצרו דימויי הגבריות והנשיות כפי שאנו מכירים אותם היום? כיצד השתנו לאורך ההיסטוריה הדרישות מנשים וגברים בתחומי החיים של העבודה, המשפחה, הצבא ואף הידידות? מהי ההיסטוריה של המאבק לשיווין מגדרי? כיצד השפיעו מלחמות ומהפיכות מודרניות באופן שונה על גברים ונשים? אילו תפיסות שונות התקיימו לגבי המיניות האנושית לאורך ההיסטוריה המודרנית וכיצד הם השתנו? מהי ההיסטוריה המשתנה של יחסי מגדר בתרבות המערב? כיצד התפתחו תפיסות שונות לגבי הטרוסקסואליות והומוסקסואליות?


ההיסטוריה של המגדר היא תחום מוביל ופורץ-דרך בהבנת העבר וקורס זה מהווה מבוא לאלו הרוצים להיחשף ללימודי מגדר ותרומתם החשובה והנחוצה להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. הקורס עוקב אחר ההיסטוריה של המערב בעת המודרנית מן הזווית של מגדר, ולימודי נשים וגם גבריות.

במהלך הקורס נסקור כיצד נשים וגברים באירופה חוו תמורות מרכזיות בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, באמנות ובפילוסופיה מהמאה ה-18 ועד היום. לשם כך, נבחן מהפכות פוליטיות, תהליכי תיעוש ושינויים בהרגלי הצריכה, כמו גם את התפתחות האימפריאליזם, הדמוקרטיה, הפשיזם, הנאציזם, והקומוניזם, מלחמות העולם והתקופה שלאחריהן, ונשאל כיצד השפיעו כל אלה בצורות שונות על גברים ונשים (וגם על מיעוטים מיניים). בנוסף, הקורס יבחן כיצד הושפעו שינויים מרכזיים בהיסטוריה המודרנית מדימויי מגדר, משפחה, ומיניות. נעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון מאמרי מחקר, פמפלטים פוליטיים, ספרות, פילוסופיה, וגם אמנות, קולנוע, וצילום.

 

מרכיבי הציון באחוזים: קריאה לקראת כל שיעור, נוכחות בכל ההרצאות ומבחן סיכום 100%.

 

Course description

How did current representations of masculinity and femininity develop throughout history? Why were men and women required to fulfill different tasks in the work place, the family, the army and even in friendship through the 19th and 20th century? What is the history of the struggle for gender equality? What is the history of different attitudes towards sexuality? How were homosexuality and heterosexuality constructed historically in modern times? What is the history of gender relations in the West?

Historians of gender offer new, groundbreaking, and thought-provoking ways for understanding the past. This survey course (150 students) studies modern European history from the perspective of gender studies. We will examine men and women's lives and what gender came to represent in different periods and cultures. This course looks at gender and the major transformations in European politics, culture, philosophy, economy in modern times. Topics will include: gender and industrialization; the rise of modern ideologies; the rise of mass culture and consumerism; the rise of the human sciences; the development of modern sexuality; the development of democracy, fascism and communism; the world wars and the postwar period.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת