חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
  An Introductory Course: Cultural Analysis From Feminist Perspectives                                 
0608-1005-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1400-1600001ווב - שפותשיעור ד"ר להד כנרת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר התרבות למחקר פמיניסטי. מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות בן זמננו. אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים (כגון סדרות טלויזיה, בלוגים, פרסומות, מגזינים ועוד)  מייצרים ((produces ומשקפים (represents) פרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית, לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו. דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע מתודולוגי וקונספטואלי, הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים. 

הקורס יתמקד אם כך באופנים שבהם התרבות משקפת ומייצרת, מאפשרת ומאתגרת, מבני משמעות, סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות. לכל אורך הקורס תודגשנה נקודות מבט ביקורתיות תוך התבוננות מחודשת על סוגיות שונות כגון כינון העצמי, צריכת תרבות, זהויות קולקטיביות, אינטראקציות חברתיות, זאת לצד כינון וערעור של גבולות והירארכיות תרבותיים. כמו כן נתייחס לאופנים שבהם טקסטים תרבותיים שונים מבנים זהויות, ותפיסות נורמטיביות, של אוטנומיה, אותנטיות, אושר ואיכות חיים. בין נושאי הקורס:הבניות חברתיות של גבריות, נשיות, פוסט פמיניזם, אופנה, מעמד, גזע, זמן וגיל, רגשות חברתיים, הטרונורמטיביות, הדימיון ההטרוסקסואלי ועוד. 

דרישות הקורס: נוכחות חובה וקריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס. 

הרכב הציון: עבודה סופית (100%).

Course description

This course provides basic terminology and techniques for understanding the interconnections between cultural analysis and feminist research. The course is intended to provide the student of gender studies with tools to analyze culture from a feminist perspective. We shall inquire how cultural texts produce and represent different interpretations to gender relations and to what extent they reproduce and challenge them.

We will address attendant issues, such as the constitution of subjectivity, cultural consumption, collective identities, symbolic interactions along the reproduction and diversion from social norms. The course will also combine discussions of how cultural texts such as (TV sitcoms, popular press, films, blogs, internet forums and advertisements) constitute normative perceptions of autonomy, authenticity, happiness and well-being. We will also discuss theoretical texts analyzing various aspects of femininity and masculinity, post feminism, class, race, time, ageism and sexism, social emotions and heteronormativity .
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת