חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
  Representations of Women in Modern Art                                                               
0608-1003-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1400-1600144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר דקל טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, באמצעות סוגיות העולות מן היצירות ונדונות בטקסטים של ביקורת מגדרית. במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי כיום.

במהלך הקורס נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל: מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחוויה "המודרנית" של פריס של המאה ה- 19 גרם לשגשוג אמנים גברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות ואילו נושאים וסגנונות בכל זאת יצרו האמניות בתקופה הנדונה; אילו מגמות חדשות עלו במחצית השנייה של  המאה ה- 20 שאפשרו שינוי עמוק ומהותי במעמדן ובמיקומן של אמניות נשים ובתוצרי עבודותיהן, ועוד.

לצד מצגות של יצירות אמנות ישורגו לדיון תיאוריות פמיניסטיות ויידונו תהליכים של התפתחות השיח, לדורותיו השונים – אמנות והפמיניזם הליברלי; הפמיניזם הרדיקלי; הפמיניזם הפסיכואנליטי; הפמיניזם המרקסיסטי; הפמיניזם הפוסט קולוניאלי ועוד. הניתוח הפמיניסטי העכשווי באמנות יראה כי ההגות לא עוד מסתפקת בניתוח ההטיות המגדריות המגמתיות ובחשיפת ההדרה של נשים בתרבות אלא מתקדמת לעבר צורות תיאורטיזציה מורכבות יותר, שבהן המגדר נחצה ומשתלב עם צירים רבים ומגוונים (בהם אתניות, לאום, מיניות, מעמד, יכולות גופניות ועוד) וכן עם נושאים של מקום וזמן.

לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה-אורחת, היוצרת אמנות שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר שנדונו ועובדו במהלך הקורס. מפגש זה יפרה את החומרים שנלמדו במהלך הסמסטר, ויעורר זוויות חשיבה אלטרנטיביות ומשלימות אודות הפרקים שנלמדו בכיתה.

דרישות הקורס

אין דרישות קדם

נוכחות חובה בכל הקורסים

קריאת חובה: ראו רשימה

קריאה נוספת:  יתכן ובמהלך השעורים יופנו הסטודנטיוןת למאמרים או פרקים נוספים.

ציון סופי:  בסיום הקורס תינתן עבודת בית מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי:

עבודת בית מסכמת (100%)

Course description

During the course we will conduct a critical survey of the modern art history and of several well-known and canonical art works, using feminist methodology and seminal texts regarding gender issues.

We will perform re-readings of familiar subjects in art history and suggest interpretations that prevail in the contemporary disciplinary discourse, among them using the discourses of multiculturalism; post-colonialism and globalization.

The course will survey two major time periods – the 19th Century and the 20th Century. In the first part, we will discuss and analyze artifacts from the European continent and in the second part we will move on to have a close look at art made in the Americas. We will be asking questions such as why so many of the art works focus on depicting the female body – mostly naked; what exactly was it in the 'modern experience' of the 19th Century Paris that gave way to male-artists to prosper and tended to exclude women-artists, and what kind of subjects, themes and media did women-artists work in during that period in spite of their difficulties; what are the connections and the relations between pornography and 'high art';  which new trends in the second half of the 20th Century gave way to new opportunities for women artists and changed their position in the art-scene and in culture in general; and many more. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת