חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי
  Feminist Theories From the Global South  
0607-5426-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200304 גילמןשיעור ד"ר אבו רביעה ראויה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יעסוק בהכרה ודיון ביקורתי בתיאוריות פמיניסטיות פוסט קולוניאליות מהדרום הגלובלי.  הקורס יתמקד באופנים בהם גזע, לאומיות, מעמד, אתניות וקולוניאליזם משפיעים ומגדירים את חוויות חייהן של נשים מהדרום הגלובלי. זאת תוך הסתמכות על תיאוריות פמיניסטיות פוסט-קולוניאליות, המביאות את הנרטיבים וקולותיהן של אלו שהוגדרו והובנו כאחרות, מוכפפות, ילידיות, וחסרות קול. הקורס יתבסס במידה רבה על טקסטים קאנונים שנכתבו על ידי חוקרות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי, וזאת בכדי לחשוף את הסטודנטים לטקסטים אלה, ולדון בחשיבותם האפיסטמולוגית באתגור תפיסות מערביות ליברליות הממקמות ומבנות את הדרום הגלובלי כאחר, הנחות, הסטטי אשר איננו משתנה. כאשר הנשים נתפסות כחלק מקטגוריה מונוליטית, קורבנות הפטריארכיה, המשוללות כל סוכנות.

Course description

The purpose of this course is to critically discuss feminist theories from the global South. The course will focus on the ways in which race, nationalism; class, ethnicity and colonialism have influenced and defined the life experiences of women from the global south. Based on post-colonial feminist theories, the course aims to bring to the forefront the narratives and voices of those women who were defined and constructed as the subordinated, indigenous, and voiceless others.

The course will be based largely on canonical texts written by feminist scholars from the global south, in order to expose students to these texts and to discuss their epistemological importance in challenging western liberal perceptions. These perceptions place and construct the global south as the unchanging, subordinate other. In which women are perceived as part of a monolithic category, victims of patriarchy, and deprived of agency.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת