חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל
  Between Cultural and Structural: Gender in Arab Society in Israel  
0607-5419-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1600212 רוזנברגסמינר ד"ר יחיא-יונס תגריד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תקציר:הקורס עוסק במגדר וביחסים מגדריים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל כמתעצבים כתוצאה מגורמים תרבותיים וגורמים מבניים, תוך שהוא מכיר לסטודנטיות/ים את מאפייני חברה זו ומציג את השינויים שהשפיעו/משפיעים על מגדר ויחסים מגדריים בתוכה על ציר של זמן. במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יתוודעו לגישות תיאורטיות, כלים אנליטיים ומחקרים אמפיריים בנדון ובאמצעות הסתכלות על סוגיות ותחומי חיים עיקריים כמו משפחה, חינוך והשכלה, תעסוקה, פוליטיקה, תקשורת, אזרחות, בריאות, אלימות, החברה האזרחית ועוד.
הרכב ציון וחובות הקורס:
מטלות ביניים: 
א. נוכחות חובה ב 80% מהמפגשים;
ב. קריאה שבועית רציפה;
ג. הצגת פריט קריאה מהסילבוס בכיתה;
מטלה סופית:
ד. עבודה (פרו-סמינריונית או סמינריונית) בתיאום מראש עם המרצה (100% מהציון).

 

Course description

The seminar examines gender and gender relations in Arab-Palestinian society in Israel, introduces its characteristics, and presents the factors and transformations that influence/d gender and gender relations in several domains on time axis. It demonstrates how these two categories (gender and gender relations) are constructed not only by cultural factors, but also as a result of structural ones, as well as the interrelations between them, in both macro and internal levels. The seminar exposes students to relevant theoretical approaches, analytical tools, and empirical researches in the domains of family, education, employment, politics, communication, citizenship, health, violence, and civic society (NGO's).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת