חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חיות בסרט
  True Lies: The New Woman in Contemporary Cinema                                                      
0607-5402-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800281גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הלפרן רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהן האפשרויות שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?

בסרט 'מועדון האקסיות' (1996) מסבירה גולדי הון למנתח הפלסטי שלה: "ישנם רק שלושה גילאים אפשריים לאשה בהוליווד: הבייב, התובעת המחוזית, ו(לנהוג את) מיס דייזי".

הסרט הזה הוא אחד משורה ארוכה של סרטים שנוצרו בשני העשורים האחרונים והמתכתבים בצורה גלויה או סמויה עם הרעיונות של הגל השני של הפמיניזם. השיעור יבקש לחקור את האופן שבו מתמודדת הוליווד עם סוגיית 'האשה החדשה'  והאפשרויות שנפתחו עבורה בעולם בעקבות ההישגים הפמיניסטיים. אנו נתרכז סביב השאלה כיצד מופיעות כמו גם כיצד מסוכלות/ מוכחדות אפשרויות כוח הפעולה וההשפעה שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?'

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה וצפייה עצמאית משיעור לשיעור.

מרכיבי הציון הסופי: עבודה מסכמת.
 

Course description
"There are only three ages for women in Hollywood: babe, district attorney and Driving Miss Daisy" (Goldie Hawn in The First Wives Club).
How has the 'new Hollywood' responded to the 'new woman'? During the course we will investigate contemporary cinema's ambivalent and complex relationship with gender and sexual identities in the wake of feminism.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0607-5402-01 חיות בסרט
True Lies: The New Woman in Contemporary Cinema
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר הלפרן רוני

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת