חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "משפחות טובות"- דיון במגדר ובמשפחה
  Good Families: Reconsidering Family and Gender Scripts  
0607-5313-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000319אגילמןסמינר ד"ר להד כנרת
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

בשנים האחרונות מושג המשפחה משתנה באופן דרמטי בישראל ובעולם. מכיוונים שונים נשמעות קריאות להצלתה של המשפחה, וסוכנים חברתיים שונים מעלים חששות מהתפרקותה ומהיעלמותה. לעומת קולות אלו, ספרות המחקר המגוונת העוסקת בסוציולוגיה התרבותית של המשפחה כיום מראה כי מוסד המשפחה כלל אינו מתערער אלא מעלה שאלות חדשות ביחס לכוחה, גבולותיה, מעמדה ותפקידיה של המשפחה ועיצובם המחודש של חוזים והסדרים מגדריים שונים. במסגרת הסמינר נבחן תפיסות תרבותיות וחברתיות מגוונות תוך דגש על תיאוריות וביקורות פמיניסטיות ביחס ליחסי שארות (kinship), הטרונורמטיביות, יחסי טבע-תרבות, בחירה חופשית, רומנטיקה, מימוש עצמי, אינטימיות וסדרי המחויבות והטיפול (care) הזוגיים והבין דוריים במקביל לניתוח המשמעויות התרבותיות והחברתיות המשתנות של מושגים אלו. בעידן של שינויים גלובאלים מואצים נתבונן כיצד המשפחה מגלמת ומניעה שינויים תרבותיים וחברתיים רחבים ונבחן כיצד שינויים אלו מכוננים, מפרקים ומחברים מחדש את הצורה החברתית המוגדרת וממוגדרת כמשפחה.
בין הנושאים שיעמדו במוקד הדיונים: מושג המשפחה, המשפחה כיחידה צרכנית; משפחות גלובאליות, חלחולה של הפסיכולוגיה אל היחידה המשפחתית; משפחות קוויריות, גירושים ופרידות, משפחות ללא ילדים, חד הוריות, משפחות משולבות,דודאות (Aunthood) פונדקאות, אימוץ, סחר בנשים וכלות למכירה. לצד קריאה ודיון ביקורתי בתיאוריות מגדריות ומחקרים חברתיים עכשווים, ננתח ייצוגים של מגדר ומשפחה בטקסטים תרבותיים שונים כגון סדרות טלוויזיה, קולנוע, ספרות, עיתונות, בלוגים, ופורומים באינטרנט.

מבנה הסמינר:
הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר:

1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר. אין טעם להגיע לשיעורים ללא הטקסטים וללא קריאה מוקדמת שלהם! אני מצפה שההשתתפות שלכן בכיתה תהייה מבוססת על קריאה ועיבוד של המאמרים לפני ההגעה לשיעור. השתתפות זו מבחינה בין שיחת סלון לסמינר מחקרי מתקדם של תואר שני.

2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.
3. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט).

4. אתן מתבקשות לשלוח אלי עד תחילת חודש מאי פסקה עם נושא המחקר שלכן הכולל שאלת מחקר.  

5. הגשת עבודה כתובה בת 20 עמודים (גופן בגודל 12, רווח של שורה וחצי) או רפרט בין 6-8 עמודים.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט
מרכיבי הציון באחוזים: 90% עבודה כתובה, 10% הצגת רפרט

 

Course description

The increase of choice and plurality of family forms have led to increased attention to what is often perceived as the de-mystification of marriage and the overall “breakdown” of family life. Many speak of the “crisis” or “death” of the family and consider various “anti-family” mores as undermining the family institution. However, to a large extent, the ideal of the family and familism, still dominates public imagery and daily life. 
This course will focus on recent theoretical developments in studies of family life. It will introduce and analyze some of the key themes, preoccupations and debates that have characterized the study of family, intimacy in Western feminist sociological thought. The tone of the course will be analytical. It will critically scrutinize contemporary conceptions of the family, domesticity, intimacy, individuality and sociability as socially constructed social categories. Questions explored in this class will include “new families”, family and consumerism, the ideal family structure, gender categorization in our intimate relationship, adoption, surrogacy, care relations and global women trafficking. Subsequent topics of inquiry will include the changing notions of family based societies, happiness, well-being, femininity, masculinity and ideals and models of normativity, gender relations, social order and their attendant paradoxes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת