חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ביו-חומרים
  Biomaterrials  
0581-5361-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  א'1600-1900134 ולפסון הנדסהשיעור פרופ אליעז נעם
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

משקל: 3

סקירה כללית; תכונות נפח ופני-שטח של חומרים; תקנים ומערכות איכות; סוגי ביו-חומרים, עם דגש על מתכות, חומרים קרמיים וחומרים; ביו-תאימות; מנגנוני הרס מכני, כימי וביולוגי של חומרים בסביבת הגוף וביצוע חקר כשל; יישומים של ביו-חומרים (מקבץ הרצאות מומחים).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת