חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חומרים חכמים
  Smart Materials  
0581-5312
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1900206 הנדסה כתות חשיעור ד"ר ישמח אריאל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

נקודות זכות: 3

 

 

 

 

 

חומרים חכמים

סקירה היסטורית של חומרים פייזואלקטריים, נתכים זוכרי צורה (SMAs), פולימרים אלקטרואקטיבים. חומרים מדורגים פונקציונלית (FGMs). תכונות של חומרים חכמים. שימושים חדשניים של חומרים חכמים ומערכות שלהם. יישומים רפואיים וצבאיים של חומרים חכמים. 

 

הקורס מחולק לשני חלקים : 1. הרצאות על הנושאים שתוארו לעיל.  2. דיון בכיתה על מאמרים נבחרים שהוצגו על ידי תלמידים.

 

ציון: נוכחות והשתתפות בדיון, מצגת ועבודה סופית.

Course description

Credits: 3

 

 

Smart Materials

Historical review of piezoelectric materials, shape memory alloys (SMAs) , electroactive polymers, functionally graded materials (FGMs),  etc. Properties of smart materials. Innovative uses of smart materials and their systems. Medical and Military Applications of Smart Materials.

The course is divided in two parts: 1. lectures about the topics described above and 2. Class discussion about selected papers presented by the students.

 

Grade: Presentation, participation, final work on a topic of student’s choice.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1