חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית לאיפיון חומרים Tem
  Laboratory in ATEM for Characterzaion of Materals  
0581-5234
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  ב'1500-1800 מעבדה פרופ כהן עמית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

0581-5234-01

מעבדה במקרוסקופית אלקטרונים בחדירה TEM אנליטית לאפיון חומרים
  Laboratory in Analytical Transmission Electron Microscopy for Characterization of Materials

תשתית המעבדה, כיוון ותפעול המיקרוסקופ ב STEM לעומת TEM, אופטיקת אלקטרונים; קונטרסט שדה חשוך (dark field) ב STEM. ספקטרוסקופיה EELS ו- EDS ב STEM. עיבוד התוצאות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1