חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)
  Laboratory in Scanning Electron Microscopy  
0581-5232-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'1500-1900 מעבדה ד"ר ברקאי סלוצקי זהבה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

משקל: 1
דרישות קדם:  0581-5332-01 - מיקרוסקופית אלקטרונים בסריקה 

המעבדה תכלול לימוד הפעלה של מיקרוסקופ אלקטרונים סורק וביצוע ניסויים בהתאם לנלמד בשיעור.
לימוד הכנת דוגמאות ועקרונות עבודה במיקרוסקופ אלקטרונים סורק בואקום גבוה. הכרה מעשית של אופני עבודה ולימוד אפליקציות שונות. תרגול בהפעלת המיקרוסקופ, שליטה בפרמטרי העבודה, ובדיקת השפעתם על התמונה המתקבלת בגלאים שונים. בדיקות השוואתיות במיקרוסקופ בואקום נמוך. מיקרואנאליזה בשיטת EDS: איסוף וניתוח ספקטרום, בדיקת השפעת תנאי העבודה על התוצאות ומיפוי דגם לפי יסודות.

Course description

 

Credit Points: 1

Pre-requistes: SCANNING ELECTRON MICROSCOPY -  0581-5332-01
The laboratory includes operation of a scanning electron microscope (SEM) and performing experiments according to the course. Sample preparation and working principles using high vacuum SEM. Practical study of operation modes and various applications. Practice of SEM operation, choice of experimental parameters and corresponding images using various detectors. Comparison with low vacuum SEM.

EDS microanalysis: spectrum accumulation and analysis, effect of working parameters on the results, element mapping.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת