חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תופעות בפני שטח חד-גבישיים
  Processes At Single-Crystal Surfaces  
0581-5222-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  א'1600-1900438 ולפסון הנדסהשיעור פרופ גולדפרב אילן
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

משקל: 3

דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים או קורס בסיסי אחר בחומרים

מבוא לפני-שטח: פיסיקה, תרמודינמיקה ומכניקת פני-שטח (אנרגיות, מאמצים, בניית וולף, וכו'). חקר פני-שטח וואקום אולטרא-גבוה (UHV): יסודות ה-UHV, תאוריה קינטית-מולקולרית של הגזים, שיטות הכנת פני-שטח. מבנה ורקונסטרוקציות פני-שטח: הקונספט של שריג 2D ממשי, קריסטלוגרפיה, סימטריה, השריג ההופכי, פני-שטח סינגולריים אידיאליים, כגון מתכות, ומציאותיים (רלקסציה, רקונסטרוקציה, מודל ה-TLK, ופני-שטח מדורגים). סימול וודס וסימול מטריציוני. ספיחה, פליטה, סידור, וכיסוי: הגדרת הכיסוי, ספיחה כימית ופיסית, קינטיקה ואנרגטיקה, איזותרמת לנגמיר, הגאומטריה והמבנה של השכבה הספוחה. קביעת מבנה וטופוגרפיית פני-השטח: שיטות המבוססות על השריג ההופכי (LEED, RHEED) והממשי (STM). מבוא לגידול אפיטקסיאלי: אופני הגידול, אפיטקסיה בקרן מולקולרית (MBE), הטרואפיטקסיה & בנייה-עצמית.

 

תתבצענה הדגמות של חלק מהתופעות ב"מעבדה לפני שטח וננומבנים" שבאחריותי.

Course description

Credit Points:   3

Prerequisites: 0542.1830-Introduction to Materials Science and Engineering, or any other basic course in Materials, or Materials Physics

Introduction to surfaces: surface physics, thermodynamics, and mechanics (surface energies, stresses, Wulf construction, etc). Surface studies and ultra-high vacuum (UHV): some UHV basics, the kinetic theory of gases, surface preparation. Surface structures and reconstructions: 2D real lattice concept, crystallography, symmetry, reciprocal lattice, ideal singular surfaces, e.g. metals and realistic surfaces (relaxation, reconstruction, TLK model, and stepped surfaces, e.g. in semiconductors). Woods and matrix notation. Adsorption, desorption, order, and coverage: definition of coverage, chemisorption and physisorption, kinetics and energetics, Langmuir isotherm, adsorbate overlayer geometries and structures. Determination of surface structure and topography: reciprocal space (LEED, RHEED) and real space (STM) methods. Introduction to epitaxial growth: growth modes, molecular beam epitaxy (MBE), strained-layer heteroepitaxy & self-assembly.

Some demonstrations will be made at the “Surface Science & Nanostructures” laboratory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת