חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבנה ותפקוד חומרים מרוכבים
  Composites Structures and Functions  
0581-5212
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1900406 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר לכמן-סנש נעה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
0581-5212-01 מבנה ותפקוד חומרים מרוכבים
Composites Structures and Functions
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר לכמן-סנש נעה

סילבוס מפורט/דף מידע

0581.5212       מבנה ותפקוד חומרים מרוכבים 

Composites Structures and functions

 

 

נושאים:

 

1. הקדמה – חזרה על עיקרי הקורס "חומרים מרוכבים" – שני שיעורים.

 

2. מבנה נאנו-מרוכבים (נאנו-שריונים נפוצים, פני-שטח, אגלומרציה וסידור-עצמי) – שיעור אחד.

 

3. שיטות לעיבוד ואיפיון פני-שטחשיעור אחד.

 

4. שיטות לאיפיון מבנה תלת-מימד – (טומוגרפיות בקרני X ואלקטרונים, הדמיות חתכים) – שיעור אחד.

 

5. כללי אצבע – הקשר בין מבנה ותכונות מרוכבים (אדהזיה, סידור מרחבי, טופוגרפיה, תכונות מכניות, חשמליות, כימיות)  – שני שיעורים.

 

6. מקרה בוחן – חומרים מרוכבים טבעיים – מנגנוני פעולה של תרמילי זרעים, תכונות משתנות של עצמות על פי תפקידיהן ודוגמאות נוספות – ארבעה שיעורים.

 

7. . מקרה בוחן – חומרים מרוכבים לאנרגיה השפעת המבנה על יכולת האיסוף והאגירה – שיעור אחד.

 

8. מקרה בוחן – חומרים מרוכבים לתעבורה – חומרים מרוכבים בתעשיית הרכב והתעופה – שני שיעורים.

 

Topics:

1. Introduction- Refreshing background from “Composite Materials”. – 2 weeks

2. Nanocomposites structure (e.g., common Nano fillers, interface, agglomeration, self-assembly) – 1 week

 

3. Interface modification and characterization methods1 week

 

4. 3D structure characterization methods  (e.g., CT, tomographies, cut-image) – 1 week

 

5. Thumb rules – composites structure-properties correlation  (e.g.,  adhesion, orientation, topography, mechanical properties, chemical reactivity) – 2 weeks

 

6. Case study – natural composites, (seed-pods, bones, etc.) –4 week

 

7. Case study – energy applications structure effect on performance – 1 week

 

8. Case study – composites for transportation (e.g., aircraft and automobile industries – 2 weeks

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1