חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חומרים אופטיים
  optical materials  
0581-5211
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  ב'1700-2000008 הנדסה כתות חשיעור ד"ר גלון אהוד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

נ.ז. – 3

 מבוא: קרינה אלקטרומגנטית, מבנה אטומי, אינטראקציית אור-חומר (החזרה, שבירה, מקדם שבירה, בליעה, העברה ופיזורים), תכונות אופטיות של חומרים וקבועים משוואות נפיצה ופרנל), מדידות ספקטרוסקופיות ומכשור אופטי (ספקטרומטרים, לייזרים, שריגים, מיקרוסקופים), שיטות גידול ועיבוד של חומרים אופטיים (ליטוש, יציקה, גידול גבישים, כימיה רטובה, שיטות שיקוע), תכנון מערכות אופטיות.

סוגי חומרים אופטיים:

גבישים, חומרים קראמיים, מוליכים למחצה (II-V, Si, Ge), זכוכיות (סיליקה, פלוריד, צ'לקו), פולימרים אופטיים (אורגאניים ואי-אורגאניים) חומרים בטכנולוגית סול-ג'ל, צבעים (אורגאניים ואי-אורגאניים), ננו-חומרים וקוונטום דוטס, עקרונות של הנדסת חומרים אופטיים (תוספים, אי-ניקיונות ופגמים).

יישומים: צפויים דקים, סיבים אופטיים, מוליכי גל, חומרי לזירה, גבישים וחומרים לא-ליניאריים, LED, תאים סולאריים, גלאים, דבקים אופטיים, פילטרים ורכיבים אופטיים.

Course description

Optical materials

 

Introduction: Electromagnetic radiation, atomic structure, light and matter interaction (reflection, refraction, n, absorption, transmission and scattering), properties and constant of optical materials (dispersion & Fresnel equations), spectroscopy measurements and optical instruments (spectrometers, lasers, microscopes, grating)), processing of optical materials (polishing, molding, crystal growing, wet chemistry, CVD), design of optical systems.

Optical materials classes: Crystalline materials, Ceramics materials, semiconducting materials (II-V, Si, Ge), glasses (silica, fluoride, chalcogenide), optical polymers (organic & inorganic) materials by sol-gel technology, dyes (organic & inorganic), nanomaterials and quantum dots, principal of material engineering of optical materials (dopants, impurities and defects).

Applications: Thin films, optical fibers, waveguides, laser media, nonlinear crystals and nonlinear materials, LED, solar cells, detectors, optical adhesive materials, filters and optical components.

 

 

Course description

The primary objective of the course is to provide an understanding of the basic optical properties of common used optical materials such as crystalline materials, ceramic materials semiconductors glasses and optical polymers. The student will be exposed to a quantitative interpretation of the fundamental of the interaction of light and transparent optical materials as well as general information on the applications of optical materials in optical engineering. We analyze the effect of generation and propagation of light in a matrix. We also study how fabrication methods impact the performance of optical materials. Examples in this class cover a wide range of applications including optical coating, laser gain media, nonlinear optics materials, advanced optical polymers and sol-gel technology. A major objective of the course is to learn how to apply course knowledge to solve real-world problems in a variety of optical engineering applications.

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
0581-5211-01 חומרים אופטיים
optical materials
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גלון אהוד

סילבוס מפורט/דף מידע

Course Objectives:

 

 

 

1. To provide students with an elementary understanding of the basic optical properties of common used optical materials.

2. To teach students basic concepts of the fundamental of the interaction of light and transparent optical materials as well as general information on the applications of optical materials in optical engineering.

3. To provide students with a basic knowledge of the effect of generation and propagation of light in a matrix.

4. To teach students basic aspects of how fabrication methods impact the performance of optical materials.

5. To teach students to learn how to apply course knowledge to solve real-world problems in a variety of optical engineering applications

 

Grading Assessment:

 

• Exam: 75%

• Term Paper/Presentation: 25%.

• The exam format will be closed book

• Term Paper/Presentation: Papers can be done by 1 or 2 students, with varying lengths required depending on group size. Topics for the term papers are to be chosen by the students. Some topics for consideration include: new laser media, unique nonlinear optics crystals, advanced optical fibers, nano-structured devices, quantum dots, sol-gel materials, advanced fabrication processes and many other topics are possible. The student need to choose a scientific paper from the last 5 years and to use it as the base for the work. A short outline, ~ 1/2 page, is necessary for approval. Topic selection will be due May 1st. Term papers will be due June 1st.

• Presentations should be in power point, no more than 15 slides. We'll take 15 minutes for individual presenters, and 20 minutes for team presenters, including discussion. We will have student presentations, individually or in teams of two, during the last two weeks of the semester.

• Write-up: no more than 5 pages including pictures.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1