חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
  Introduction to Crystallography and Structure Analysis  
0581-4132-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'0900-1200108 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר גורפמן סמיון
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת