חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2
  manufacturing processes for engineering materials 2  
0581-4114-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'0900-1200207 הנדסה כתות חשיעור ד"ר ישמח אריאל
ש"ס:  3.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת