חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חומרים מרוכבים 2
  Composite Materials 2  
0581-4111
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  ב'1700-2000001 הנדסה כתות חשיעור ות פרופ וינברג אמוץ
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1