חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכן ניסויים
  Design of Experiments  
0581-3191
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1100120 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר גראבוב פבל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

תיכון ניסויים מבוקרים: מטרות, עקרונות ואסטרטגיה. מבוא ל-ANOVA (Analysis of Variances), שתי השערות ושתי משוואות של ANOVA, טבלת ANOVA. ניסוי פקטוריאלי מלא: מטרות ועקרונות, שימוש בטבלאות אורתוגונליות לתיכון ניסויים, ניתוחי ANOVA, נקודות מרכז. ניסוי פקטוריאלי חלקי: מטרות ועקרונות, שיטה של Yates לתיכון ניסוי חלקי, ניתוחי ANOVA. ניתוח תוצאות הניסויים עם מספר פונקציות תגובה. תיכון חסין ותיכון מקונן. מבוא לניסוי אופטימיזציה.

DOE Introduction and Background: DOE objectives, definitions and principles, DOE strategy covering three stages: Screening, Optimization and Validation, basic DOE tools. Basics of Analysis of Variances (ANOVA): ANOVA assumptions, ANOVA equations, ANOVA tables. Factorial Design: principles and model, Orthogonal tables, step-by-step ANOVA procedure and model setting, center points. Fractional Factorial Design: principles and model, Yate’s method, confounding, alias structures, resolution in Fractional Design. Special Fractional Designs: saturated/unsaturated, Plackett-Burman. Desirability Functions for multitasking experiments (Multiple Response). Introduction to Advanced DOE: Robust Design, Nested Design, Optimization Experiments.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1