חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  התנהגות מכנית של חומרים
  Mechanical Behavior of Materials  
0581-3181-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'1600-1900020 אודיטו.הנדסהשיעור פרופ גולדפרב אילן
סמ'  ב'1600-1700438 ולפסון הנדסהשיעור מר דסקלו מתן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למדע והנדסת חומרים; מכניקת מוצקים (2)
הקורס עוסק בתכונות מכניות מזווית של מיקרומבנה של חומרים: מנגנוני חיזוק, זחילה, התעייפות, קורוזיה, יסודות תורת הנקעים, ויסקואלסטיות, ותכונות מכניות של חומרים קרמיים, פולימרים ומרוכבים.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Int. to materials Science and Engineering, Mechanics of Solids(2).
Fatigue, creep, fracture mechanics based mechanical design, engineering plasticity, residual stresses, solution of typical engineering problems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת