חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בחומרים הנדסיים
  Engineering Materials Laboratory  
0581-3131
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
קבוצה 01
סמ'  א'1500-1800266 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ כהן עמית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1