חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
  Introduction to Materials Science and Engineering-Laboratory  
0581-1132-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'1530-1800266 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ אליעז נעם
פרופ גולדפרב אילן
גב' מתוקי נועה
פרופ ריכטר שחר
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
משקל: 0.5
 
דרישות קדם: מבוא למדע והנדסת חומרים (ניתן במקביל).
הקניית הבנה בסיסית אודות עולם החומר והבנת הקשר בין תהליכי הייצור לבין המיקרומבנה ותכונות החומר.
מטלוגרפיה ודיאגרמת פאזות ברזל-פחמן, קשיות, מתיחה חיסום והרפיה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת