חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
  Introductory Mathematics 1 for the Materials-Chemistry Program  
0581-1117-01
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  א'1000-1200207 הנדסה כתות חשיעור ד"ר יוסף יצחק
סמ'  א'1000-1200118 ולפסון הנדסהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

פונקציות, גבולות, רציפות, גבול במובן הרחב, נגזרות, דיפרנציאלים, משפט ערך הביניים, אינגרל מסויים ולא מסויים, המשפט היסודי של החדו"א, טכניקות של אינטגרציה, טורי טיילור, חקירת פונקציה, נפח גופי סיבוב, מד"ר מסדר ראשון, פונקציות מרובות משתנים - גבולות ורציפות, נגזרות חלקיות ונגזרת כיוונית, משוואות דיפרנציאליות מדוייקות, כלל השרשרת, טורי טיילור במשתנים מרובים, דיפרנציאלים מסדר גבוה, נקודות קיצון עם ובלי אילוצים, אינטגרלים מרובים וטכניקות אינטגרציה, מספרים מרוכבים: אקספוננטים, שורשי היחידה, תכונות מיפוי של פונקציות, נקודות הסתעפות וענפים, משוואות דיפרנציאליות מסדר שני

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת