חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למדע והנדסה של חומרים
  Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering  
0581-1111-05
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'1600-1700205 הנדסה כתות חתרגיל גב' מלכי מעיין
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
0581-1111-05 מבוא למדע והנדסה של חומרים
Introduction to Materials Science and Materials Science and Engineering
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | גב' מלכי מעיין

סילבוס מפורט/דף מידע

סילבוס למבוא למדע והנדסה של חומרים 0581.1111

 

 

 1.   רקע כללי בחומרים הנדסיים שונים (מתכות, פולימרים, חומרים קרמיים,
 2.    חומרים מרוכבים וכו’).
 3.   המבנה האטומי וקשרים בין אטומים.
 4.   קריסטלוגרפיה.
 5.   פגמים במבנה הסריגי (נקודתיים, קוויים, משטחיים).
 6.   דיפוזיה במוצקים.
 7.   דיאגרמת פאזות.
 8.   תכונות מכניות.

 

הרכב ציון

 85 מבחן סופי, 15% תרגילי בית (חובת הגשה).

התרגילים יכולים להוריד ציון סופי אך לא להעביר את מי שלא משיג 60 לפחות במבחן).

 

 ספרי לימוד

 1. Askeland D.R. and Phulé P.P., The Science and Engineering of Materials, 4th edition, Brooks/Cole – Thomson Learning, CA (2003).
 2. Callister W.D., Fundamentals of Materials Science & Engineering, John Wiley & Sons, An Interactive e-Text (5th  edition), NY (2003).
 3.  אלון ד., ברנדון ד.ג., נדיב ש., רוזן א., מבוא להנדסת חומרים, מכלול, טכניון (1974).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת