חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא למדע והנדסה של חומרים
  Introduction to Materials Science and Materials Science and  
0581-1111-02
הנדסה | תואר שני - מדע והנדסת חומרים
סמ'  ב'1400-1500205 הנדסה כתות חתרגיל גב' מתוקי נועה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות: 3 ש', 1 ת', 1 מ'
 
 
משקל: 4
 
מבוא, קריסטלוגרפיה, פגמים, דיפוזיה, נביטה וגידול,  דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות.
Course description
Credit Points: 4
Introduction, crystallography, defects, diffusion, phase diagram, mechanical properties.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת