חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות דינמיות
  Dynamics Systems  
0572-5201-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת תעשייה
סמ'  א'1800-2000001 הנדסה כתות חשיעור פרופ חמלניצקי יבגני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2
 
תאור תהליכים דינמיים ע"י מודלים לינארים ולא לינארים בזמן בדיד ורציף. ניתוח מבנה המערכת, ניתוח יציבות ותיאור תגובת הזמן תחת השפעת בקרים חיצוניים, תורת הבקרה האופטימלית. יישומים בתחום מודלים כלכליים, הנדסיים ותעשייתיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת