חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרטיות מידע
  Data Privacy  
0572-5120
הנדסה | תואר שני - הנדסת תעשייה
קבוצה 01
סמ'  א'1700-1900206 הנדסה כתות חשיעור מר וולף רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:           2
 
דרישות קדם: מבוא להסתברות; רשתות תקשורת מחשבים
 
ככל שמערכות מידע משחקות תפקיד מרכזי יותר בחיינו, כך שאלת פרטיות המידע המעובד באותן מערכות הופכת להיות משמעותיות יותר. טכנולוגיות חדשות, כגון רשת האינטרנט, רשתות חברתיות, שירותים מבוססי מיקום, תגי RFID ואמצעי זיהוי ביומטריים, מאפשרות איסוף מידע בהיקפים נרחבים וחסרי תקדים. כפועל יוצא, טכנולוגיות אלו מעוררות חששות בנוגע לפרטיות מידע, חששות שזוכות להתעניינות רבה מצדו של הציבור, גופים רגולטוריים ומחוקקים.
בקורס זה ננסה להבין לעומק מהם האתגרים העומדים בפני פרטיות המידע כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות שונות. כיוון שלפרטיות אספקטים שונים, נסקור את בעיית הפרטיות משלל היבטיה, כולל ממדים תיאורטיים, פילוסופיים, חוקתיים וטכנולוגיים. נלמד את האופן בו טכנולוגיות יכולות לתת פתרונות לסיכוני פרטיות, כולל טכנולוגיות המספקות למשתמשים אנונימיות, הגנה, או שליטה על המידע. באופן ספציפי, נתמקד בשיטות העוסקות בפרטיות בניתוח נתונים בבסיסי נתונים (k-anonymity) ובהגדרות פרטיות באתרי אינטרנט (P3P). הקורס ידרוש קריאה של מאמרים טכניים, יכולת כתיבה, ניתוח ותכנות.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת